Czym są implanty stomatologiczne?

 

Implanty dentystyczne stanowią bezpieczną, potwierdzoną klinicznie i estetyczną alternatywę dla tradycyjnych metod uzupełnienia braków uzębienia (koron, mostów, protez). Odbudowa protetyczna na wszczepionym implancie wygląda i jest odczuwana jak naturalny ząb zapewniając wysoki poziom komfortu, bezpieczeństwa, pewności przewyższającej tradycyjne metody leczenia. Od ponad 20 lat implanty firmy Zimmer Dental w pełni spełniają oczekiwania pacjentów wymagających odbudowy braków zębowych i podnoszą ich jakość życia.

 

Jak funkcjonują implanty?

 

Implant stomatologiczny jest wykonaną z tytanu "śrubą" umieszczoną w kości w miejsce brakujących korzeni zęba. Po okresie osseointegracji (zintegrowania otaczającej tkanki kostnej z wszczepem) nowy ząb łączony jest z implantem. Tak wykonana odbudowa wygląda i funkcjonuje identycznie jak naturalny ząb. 

 

Jakie są korzyści stosowania implantów?

 

  • zachowanie anatomii - po utracie zęba otaczająca go kość z czasem zaczyna zanikać. Utrata kości może prowadzić do cofnięcia się linii łuków zębowych i do zmiany struktury kości twarzy. Implanty stomatologiczne zapobiegają zanikowi kości, a twarz zachowuje swój naturalny kształt.

 

  • zachowanie zdrowych zębów - implanty stomatologiczne, będące lepszą alternatywą tradycyjnych koron i mostów, eliminują konieczność naruszania sąsiednich zdrowych zębów. Twoje naturalne zdrowe zęby nie są narażone na niszczenie poprzez szlifowanie.

 

  •  bezpieczeństwo - osadzony podczas zabiegu implant tkwi w kości nieruchomo. Wyeliminowane są kluczowe problemy tradycyjnych protez: złe dopasowanie, podrażnienia klejem do protez. Dzięki implantom zyskujesz wyższe poczucie komfortu, pewności i uwolnienie od kłopotliwych sytuacji. 

 

 

 

 

 

 

Implanty stomatologiczne - lepsza alternatywa leczenia

3) Odbudowa protetyczna. Etap odbudowy rozpoczyna się przymocowaniem transferu do implantu i pobraniem wycisku. Jest to procedura całkowicie bezbolesna. W laboratorium protetycznym odlewany jest gipsowy model łuku zębowego, na który powstaje odbudowa ostateczna.

4) Higiena po zabiegu. Lekarz prowadzący poinstruuje Cię jak prawidłowo dbać o nowe zęby na implantach. Właściwa systematyczna higiena implantów, ich kontrole gwarantują, że nowe uzębienie będzie wyglądało i funkcjonowało idealnie przez wiele lat.

 

 

 

Jak wygląda procedura implantologiczna?

 

Proces leczenia implantologicznego składa się z kilku etapów, które trwają średnio od 4 do 9 miesięcy.

 

 

Implantacja oraz odbudowa protetyczna

Proteza całkowita na implantach

Typowy proces zawiera:

1.) Konsultacje przed zabiegowe. Na podstawie wnikliwej analizy Twojej historii stomatologicznej medycznej lekarz decyduje o leczeniu implantologicznym. Przed podjęciem leczenia implantologicznego odbywają się konsultacje chirurgiczne jak i protetyczne.

 

2.) Wszczepienie implantu. Zabieg wszczepienia implantu odbywa się w znieczuleniu miejscowym, a w niektórych przypadkach w znieczuleniu ogólnym. Przez następnych kilka miesięcy implant zrasta się z kością, tworząc z nią integralną całość. Na wszczepionym implancie lekarz może od razu przygotować ząb tymczasowy.

ul.Rybacka 24A/1 , 12-200 Pisz

Stomatologia Gumińscy
Joanna Gumińska, Katarzyna Golińska,Jarosław Gumiński Spółka Cywilna

Umów się na wizytę !

874250599

573444165